Wikia


"Infants of all species taken before the Sith Emperor, the children are infused with the Emperor’s strength, sharing some measure of his thoughts and power for the rest of their lives."
Codex: Organizations: Children of the Emperor[bron]

De Children of the Emperor (in het Nederlands Kinderen van de Keizer) zijn begrip voor bepaalde individuen die gekenmerkt worden om beheerst te worden door de Sith Emperor. Toen deze individuen voor de Emperor werden gebracht, werden de children geïnjecteerd met de kracht van de Emperor. Hierdoor kan de Emperor de children beheersen met zijn gedachten en krachten voor de rest van hun leven. De children werden de ogen en oren van de Emperor, beheerst als poppen. De children hebben de mogelijkheid om zich te verbergen voor de Jedi, wat betekend dat ze ongeoorloofd leven in de Galactic Republic.

De positie van de Children of the Emperor in de Sith hiërarchie is onbekend. Slechts weinig Sith zijn bekend met hun bestaan, en Sith die op onderzoek zijn gegaan naar geruchten achter de children, zijn spoorloos verdwenen. Het ware doeleinde van de children is onbekend, maar het is zeker dat de Emperor niet deze moeite zou doen voor spionnen in de Republic.

Geschiedenis Edit

De Children of the Emperor kende waarschijjnlijk haar oorsprong in het begin van de Great Galactic War. In het jaar 28 BTC ontdekte de Sith apprentice van de Sith Emperor, Exal Kressh, de bekendheid van de Children of the Emperor. Exal Kressh besloot na deze ontdekking de Sith Emperor te verradden en het Sith Empire te verlaten. Sith apprentice Teneb Kel, werd ingehuurd door de Dark Council om haar op te jagen. Tijdens zijn jacht ontdekte Teneb Kel over de Children of the Emperor. Uiteindelijk confronteerde Teneb Kel Exal Kressh over zijn ontdekkingen en vermoordde haar. Na de dood van Exal Kressh keerde Teneb Kel terug naar de Dark Council op Dromund Kaas en vroeg om meer macht, waarna hij hen vertelde over de Children.[1]

Na de dood van Darth Angral's zoon, Tarnis, werd Darth Angral geconfronteerd door de Jedi Consular, de moordenaar van zijn zoon. Darth Angral zwoer om wraak te nemen. Tijdens de confrontatie werd Kira Carsen beheerst door de Sith Emperor en keerde zich na de dood van Darth Angral tegen haar voormalige Jedi master. Kira Carsen probeerde zich te verzetten tegen de invloed van de Sith Emperor en slaagde daar uiteindelijk in.

Bekende leden Edit

Betrokkenheid in missions Edit

Codex Edit

Verschijningen Edit

Voetnoten Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.