Wikia


Sith Empire Icoon
Companions


Sith Empire Icoon
Eleena Daru
Sith Empire Icoon
Eleena Daru
Biografische informatie
Psychische informatie
Soort
Huidskleur
Lichtblauw[1]
Companion informatie
Primaire functies
Slaaf[1]
Beschikbaar voor
Affiliatie
"Your life is war, Veradun. Our life. When will it end? It cannot always be so."
―Eleena Daru tegen Darth Malgus[bron]

Eleena Daru was de vrouwelijke Rutian Twi'lek en de minnaar van de Sith Lord Darth Malgus. Eleena Daru werd groot gebracht op de Outer Rim wereld Geonosis waar ze opgroeide als een slaaf. Tijdens de Great Galactic War maakte ze kennis met de Sith Lord Darth Malgus. Darth Malgus wist haar te bevrijden van Geonosis waardoor Eleena Daru zijn minnaar werd. Als zijn minnaar en companion vochten ze samen in verschillende gevechten in de oorlog tegen de Galactic Republic en haar Jedi Order. Nadat Darth Malgus fysiek gewond raakte in de Battle of Alderaan, was Eleena Daru degene die haar wonden verzorgde.

In het jaar 0 BTC nam Eleena Daru deel aan de Sacking of Coruscant. In dat vergezelde ze Darth Malgus terwijl hij de Jedi Temple op Coruscant infiltreerde. Nadat het stel werd vergezeld door vijftig Sith Warriors ontstond er een gevecht in de Jedi Temple tegen de Jedi en de Sith troepen. Tijdens het gevecht werd ze verwondt door Jedi Master Ven Zallow. Nadat de Sith de Jedi Temple wisten te ontruimen begonnen de bombardementen op Coruscant. Nadat Eleena Daru was bijgekomen van haar verwondingen liet Darth Malgus haar escorteren naar het medisch schip, de Steadfast, maar dit verzoek werd gewijzigd door Lord Adraas, de rivaal van Darth Malgus, die haar naar een burger hospitaal op het oppervlak stuurde. Nadat ze verzorgd werd bracht Darth Malgus haar persoonlijk naar zijn vlaggenschip de Valor en gaf haar een opdracht om een aantal objecten van Coruscant naar de Valor te brengen. Terwijl ze haar opdracht uitvoerde op het Liston Spaceport op Coruscant, werd ze gegijzeld door de vrouwelijke Jedi Knight Aryn Leneer. Aryn Leneer gebruikte haar zodat haar vriend, Zeerid Korr, Coruscant veilig kon ontsnappen. Aryn Leneer spaarde haar leven en vocht Darth Malgus na afloop. Darth Malgus liet uiteindelijk ook Aryn Leneer ontsnappen van Coruscant omdat ze het leven van Eleena Daru had gespaard. Vervolgens vermoordde Darth Malgus Eleena Daru, aangezien ze zijn grootte zwakte was die anderen tegen hem zouden gebruiken. Hoewel Eleena Daru, in leven, Darth Malgus' grootste zwakheid was, was haar dood zijn grootste kracht en gebruikte het om zijn woede mee te voeden.

BiografieEdit

AchtergrondEdit

Eleena Daru groeide op als een slaaf op de Outer Rim wereld Geonosis. Tijdens de Great Galactic War ontmoette ze de Sith Lord Darth Malgus. Nadat Darth Malgus gevoelens begon te krijgen voor Eleena Daru besloot hij om haar te bevrijden van haar slaven bestaan en nam haar mee van Geonosis. Nadat Darth Malgus haar bevrijdt haar had van haar vorige leven werd ze zijn minnaar en companion. Eleena Daru vergezelde hem in verschillende gevechten van de Great Galactic War tegen de Galactic Republic en de Jedi Order. Tijdens het hoogtepunt van de Great Galactic War, na de nederlaag van het Sith Empire tijdens de Battle of Alderaan, raakte Darth Malgus fysiek verwond nadat hij getroffen werd door een inkomende raket en een granaat die vlak voor zijn gezicht explodeerde. Toen hij terugkeerde van zijn nederlaag op de Core World Alderaan, verzorgde Eleena Daru zijn verwondingen. Vervolgens werd Darth Malgus gedwongen om een masker te dragen rondom zijn kaken en keel.[2]

De Sacking of CoruscantEdit

VoorbereidingenEdit

"The price for what? Why constant war? Why constant expansion? What is it the Empire wants? What is it you want?"
―Eleena Daru tegen Darth Malgus[bron]

In het jaar 0 BTC had de Sith Emperor verwacht dat hij de Galactic Republic in de afgelegen periode van de Great Galactic War al verslagen had. In de realiteit bleek dit niet het geval te zijn en bood de Galactic Republic nog hevig weerstand tegen het Sith Empire. Nadat de Galactic Republic de Blockade of the Hydian Way wist te doorbreken kwam de economie in de Galactic Republic en haar Core Worlds weer tot stand en ging het leven weer verder zoals dat daarvoor ook het geval was. Door het ongeduld van de Sith Emperor werden er radicale plannen gemaakt voor de invasie dat de oorlog zou moeten beëindigen waaruit het Sith Empire als overwinnaar zou uitkomen.

In het jaar 0 BTC werd er een plan bedacht om de hoofdstad van de Galactic Republic, Coruscant, te beleggen met de gedachte dat de Galactic Republic de overwinning zou erkennen aan het Sith Empire. Deze plannen werden strikt geheim gehouden aangezien vele Sith Lords de details ervan niet eens wisten. Darth Malgus werd aangewezen om de Jedi Temple aan te vallen en de beveiliging van Coruscant daar uit te schakelen zodat de Imperial Navy een vrije baan zou hebben om Coruscant aan te vallen. Darth Malgus besloot dat Eleena Daru hem zou vergezellen tijdens de aanval. Tijdens de voorbereidingen werden er velen simulatie uitgevoerd voor de infiltratie van de Jedi Temple wat volgens Darth Malgus de Jedi zou doen verassen. Tijdens de voorlichtingen kregen de Sith informatie over de aanwezige Jedi in de Jedi Temple. Darth Malgus' oog viel toen op Jedi Master Ven Zallow waarvan hij geloofde dat hij de enige waardige tegenstander zou zijn tijdens de aanval op de Jedi Temple. Lord Adraas, de grote rivaal van Darth Malgus, werd aangewezen als een leidinggevende. Darth Malgus protesteerde hiertegen en wilde liever alleen de leiding tot zich hebben. Echter wees Darth Angral zijn aanbod af en kreeg Lord Adraas het bevel over vijftig Sith Warriors. Darth Malgus en Eleena Daru hadden zich goed voorbereid en waren ervan overtuigd dat het plan ging slagen. In datzelfde jaar nam de Dark Council van het Sith Empire contact op met de Galactic Senate van de Galactic Republic. De Dark Council bood, tot iedereen verbazing, een vredesverdrag aan dat een einde zou moeten maken aan de Great Galactic War. Op aanvraag van de Dark Council zou er eerst overlegd moeten worden over de termen die de twee allegiances zouden moeten stellen aan elkaar totdat ze tot een overeenkomst konden komen. Er werd voorgesteld om dit overleg te houden op de Core World Alderaan. Hoewel de Galactic Senate sceptisch was, werd er een stemming gehouden om in te gaan op de vredesbesprekingen op Alderaan. Veel konden het niet geloven dat het Sith Empire vrede wilde sluiten, aangezien de inwoners van de Galactic Republic geloofden dat de oorlog voor hen goed verlopen was. Hierdoor begon velen senatoren te twijfelen en begonnen te geloven dat de oorlog ook voor het Sith Empire veel schade had aangedaan. Hierdoor stemde het grootste gedeelte van de Galactic Senate om in te gaan op de vredesonderhandelingen op Alderaan.

Darth Malgus betreed de tempel

Darth Malgus en Eleena Daru lopen richting de ingang van de Jedi Temple.

Terwijl de vredesonderhandelingen op Alderaan werden gehouden wisten Eleena Daru en Darth Malgus zich op Coruscant te bevinden en liepen door de straten van de hoofdstad van de Galactic Republic. Eleena Daru en Darth Malgus liepen door de straten van Coruscant richting de Jedi Temple die ze vanaf een grote afstand al boven de wolkenkrabbers konden zien. Terwijl ze door de straten liepen bekeek ze de stad. Terwijl Darth Malgus aan zijn visioen moest denken zag Eleena Daru de afwezigheid in zijn ogen en vroeg waarom dat was. Hierbij noemde Eleena Daru hem bij zijn oorspronkelijke naam, Veradun, tot zijn grote ergernis. Darth Malgus reageerde door te zeggen dat hij dacht aan vuur en de vernietiging van de Galactic Republic en de Jedi Order.

Darth Malgus hield zich rustig terwijl Eleena Daru een gesprek probeerde op te maken. Eleena Daru maakte de opmerking dat ze Coruscant een prachtige wereld vond. Echter was Darth Malgus het hier niet eens en vertelde dat het niet langer meer zo prachtig zou zijn. Door deze opmerking begon Eleena Daru te denken over Darth Malgus' leven en merkte op dat zijn het leven, en daarbij ook dat van haar, alleen maar bestond uit oorlog en dat het wellicht nooit tot een einde zou komen. Darth Malgus overzag haar manier van vragen en was haar al stap voor door een antwoord voor te bereiden. Hij legde uit dat hij vecht omdat hij daardoor wordt aangespoord en dat het Sith Empire slechts een instrument is waardoor hij zijn doel kan realiseren. Naarmate Eleena Daru meer kritiek ging leveren en meer vragen ging stellen over zijn levensstijl, vertelde Darth Malgus haar dat hij een Sith Warrior is en dat zij zijn dienaar is en er niets meer over wilde horen.[2]

De aanval op de Jedi TempleEdit

"This is a beautiful world. Not for very long"
―Eleena Daru en Darth Malgus[bron]
Darth Malgus omringt bij de ingang van de Jedi Tempel close up

Eleena Daru en Darth Malgus worden omringt door Troopers.

Naarmate Eleena Daru en zijn minnaar Sith Lord Darth Malgus de Jedi Temple op Coruscant naderde kreeg Darth Malgus een bericht op zijn comlink. In het bericht vertelde de vrouwelijke Mandalorian Bounty Hunter, Shae Viszla, dat ze klaar was met haar plichten. Het bericht vertelde dat ze de verdediging van de Jedi Temple had uitgeschakeld. Als reactie op het bericht van de Mandalorian reageerde Darth Malgus dat ze naar binnen gingen en dat ze haar binnenin zouden ontmoeten. Toen ze richting de ingang liepen kreeg hij een ander bericht. Dit bericht kwam van een Republic shuttle dat het Sith Empire gestolen had. De gestolen shuttle zou gebruikt worden om in de Jedi Temple te crashen. De shuttle was bemand met verschillende Sith Warriors en Sith Troopers die Darth Malgus zouden begeleiden met de aanval op de Jedi Temple. In het bericht werd verteld dat ze net uit hyperspace kwamen en dat het negentig secondes zou duren voordat ze hun doel zouden bereiken.

Eleena Daru en Darth Malgus hadden de Jedi Temple bereikt en liepen langs de standbeelden van de overleden Jedi Odan-Ur, Ooroo en Arca Jeth. Hoewel de meeste Jedi niet in de Jedi Temple aanwezig waren, was de tempel niet geheel onbewaakt. De ingang werd bewaakt door drie Troopers die Darth Malgus en Eleena Daru de ingang zagen naderen. Toen Eleena Daru en Darth Malgus in bereik van de Troopers waren riepen de Troopers dat ze moesten stoppen maar ze liepen onbekeerd door en Darth Malgus vertelde hen dat ze niet konden stoppen. Hoewel Eleena Daru haar blasters wilde pakken, vertelde Darth Malgus dat de Troopers voor hem waren. Darth Malgus trok vervolgens zijn rode Lightsaber en sloeg de Trooper voor hem neer met een klap van zijn Lightsaber.

Malgus omringt door jedis

Eleena Daru en Darth Malgus omringt door de Jedi in de Jedi Temple.

Nadat Darth Malgus de Troopers had opgeruimd zette het stel voort en betraden de Jedi Temple. Terwijl het stel de grote hal van de tempel betraden zagen ze de aanwezigheid van verschillende Jedi en Troopers. Naarmate ze richting de Jedi liepen sprong er verschillende Jedi van de balkons en omsingelde Darth Malgus en Eleena Daru. Een andere Jedi, Jedi Master Ven Zallow, vergezelde de Jedi. Zeven Jedi kwamen op Darth Malgus en Eleena Daru af terwijl er meerdere Padawans zich verzamelde en van de balkons afsprongen in de grote hal. De Jedi Master liep op Darth Malgus af en deed zijn kap af. Ondertussen werd Eleena Daru zenuwachtig en verschool zich achter de rug van Darth Malgus. Terwijl Ven Zallow op hem afliep bleef hij Darth Malgus in de ogen kijken terwijl ze beide geen woorden uitwisselden. Eleena Daru bleef zich verborgen houden achter de rug van Darth Malgus.

Toen de tijd voorbij was klonk er een piep uit de comlink van Darth Malgus. Vervolgens crashte de Republic shuttle door de hoofdingang van de Jedi Temple en ontstonden er verschillende explosies. Uit reactie sprongen de Jedi Knights weg van Eleena Daru en Darth Malgus. Ven Zallow bleef echter staan en keek toe hoe de shuttle langzaam door de grote hal crashte en richting Eleena Daru en Darth Malgus gleed. Ook Eleena Daru bleef staan achter de rug van Darth Malgus terwijl de shuttle op haar af gleed. Uiteindelijk kwam de shuttle tot stilstand, vlak voor Eleena Daru. Nadat de shuttle tot stilstand was gekomen ontstond er paniek onder de Jedi. Vervolgens openende de deuren van de shuttle en werd de inhoud van de shuttle onthuld. In de shuttle hadden vijftig Sith Warriors zich verzameld en betraden de shuttle nadat de deuren waren geopend en vergezelde zich met Darth Malgus en Eleena Daru. Ven Zallow en de zes Jedi Knights sprongen met een salto twintig meter naar achteren om zich te vergezellen met de komende Jedi die de grote hal betraden en zich klaar maakten om de Sith te confronteren.

Malgus in een gevecht wijst

Eleena Daru tijdens de Sacking of Coruscant.

Nadat de vijftig Sith Warriors hem vergezelde ontstond er een groot gevecht in de grote hal van de Jedi Temple tussen Jedi en Sith. Onder de vijftig Sith Warriors was Lord Adraas aanwezig. De Sith werden meteen onder vuur genomen door de aanwezige Troopers. Achter zijn rug vuurde Eleena Daru verschillende schoten met haar blaster. Tijdens het gevecht zocht Darth Malgus Ven Zallow op maar kon hem echter niet vinden tussen de drukke menigte van gezichten, stof, vlammen en kletterende Lightsabers, en verliet Eleena Daru. Eleena Daru werd vervolgnes hevig onder vuur genomen waardoor Darth Malgus zijn aandacht richtte op een Jedi Padawan die Eleena Daru aanviel. Met gebruik van The Force wist Darth Malgus de Jedi Padawan naar de andere kant van de hal te gooien, tegen een stenen pilaar. Naarmate het gevecht doorzette richtte Ven Zallow zich op Eleena Daru en viel haar aan. Ven Zallow gebruikte The Force op haar en gooide haar tegen een stenen pilaar aan. Nadat Darth Malgus dit zag confronteerde hij Ven Zallow en wist hem uiteindelijk te vermoorden.

Nadat het gevecht in de Jedi Temple over was, vergezelde Darth Malgus Eleena Daru en begon de bombardementen op Coruscant. Eleena Daru was in leven maar was verwond door Jedi Master Ven Zallow. Toen Darth Malgus haar wekte noemde Eleena Daru haar bij zijn oorspronkelijke naam, Veradun, tot Darth Malgus' grote ergernis bij het bijzijn van de Sith. Hem bij zijn voornaam noemen bij de aanwezigheid van andere individuele had hij haar ten strengste verboden. Uit woedde maakte Darth Malgus een vuist van zijn hand. Toen Eleena Daru dit zag realiseerde ze zich van haar fout. Bij een van de aanwezigen bevond zich Lord Adraas, aan wie Darth Malgus het bevel gaf om een transport schip op te roepen voor de gewonden. Nadat het transport schip gearriveerd was liet Darth Malgus de doktoren weten dat ze Eleena Daru net zo moesten behandelen als dat ze hem zouden behandelen, aangezien ze een buitenaardse was die niet behandeld mochten worden in het Sith Empire. Nadat het transport schip met Eleena Daru was opgestegen wijzigde Lord Adraas de bestemming van de Steadfast naar een lokale hospitaal op het oppervlak van Coruscant. Toen Darth Malgus dit hoorde was hij woedend op Lord Adraas, die beweerde dat Eleena Daru zijn zwakte was. Vervolgens maakte Darth Malgus zijn weg naar het hospitaal en nam Eleena Daru persoonlijk mee naar zijn vlaggenschip de Valor.[2]

OverlijdenEdit

Nadat Eleena Daru volledig was hersteld van haar verwondingen tijdens de bestorming van de Jedi Temple, vergezelde Darth Malgus haar in haar verblijf. In haar verblijf vertelde Darth Malgus dat Darth Angral en zijn rivaal Lord Adraas een poging deden om hem te manipuleren met zijn zwakte voor Eleena Daru. Darth Malgus was ervan overtuigd dat ze een andere poging zullen maken. Vervolgens gaf Darth Malgus haar een nieuwe opdracht. Deze opdracht hield in dat Eleena Daru verschillende objecten van het oppervlak van Coruscant moest halen. Eleena Daru bemande zich en besloot om de opdracht aan te nemen en werd geëscorteerd door verschillende Sith Troopers. Ze landde op het Liston Spaceport, dat na de Sacking of Coruscant in beslag was genomen door het Sith Empire. Bij haar aankomst werd Eleena Daru in het geheim bekeken door Smuggler Zeerid Korr, die een poging wilde wagen om Jedi Knight Aryn Leneer in het schip te smokkelen. Zeerid Korr bleef onopgemerkt voor de Sith maar slaagde niet in zijn oorspronkelijke missie.

Later, terwijl Eleena Daru haar opdracht voor Darth Malgus aan het uitvoeren was, ging het alarm af in het station. Er zou een gas in het station zijn vrijgekomen waardoor de Sith Troopers evacueerde. Hoewel het alarm een afleiding was van Zeerid Korr en Aryn Leneer om de shuttle van Eleena Daru binnen te dringen, bleven Eleena Daru en een Sith Trooper bij het schip met een gasmasker op. Toen Zeerid Korr en Eleena Daru bij de shuttle wisten te komen, werden ze onderschept door Eleena Daru en de Sith Trooper. Aryn Leneer wist de Sith Trooper te vermoorden en vervolgens Eleena Daru te ontwapenen. Aryn Leneer besloot om Eleena Daru te gijzelen. Jedi Knight Aryn Leneer wilde in feite wraak nemen op de dood van Jedi Master Ven Zallow waardoor ze een poging wilde doen om Darth Malgus pijn te doen en hem vervolgens te vermoorden. Hierdoor kwam Aryn Leneer uit op Eleena Daru en besloot om haar te gijzelen, aangezien ze de aanwezigheid van Darth Malgus voelde, die het station bestormde. Ondertussen besloot Zeerid Korr om Coruscant te verlaten en steeg op in een van de schepen uit het station. Met de aankomst van Darth Malgus stelde Aryn Leneer voor dat hij Zeerid Korr liet ontsnappen of ze zou Eleena Daru vermoorden. Darth Malgus stemde erin mee en gaf het bericht aan captain Jard om Zeerid Korr Coruscant te laten ontsnappen. Vervolgens liet Aryn Leneer Eleena Daru met rust en hield ze zich aan de afspraak. Vervolgens ontstond er een gevecht tussen Aryn Leneer en Darth Malgus maar Darth Malgus besloot om haar te laten ontsnappen aangezien ze Eleena Daru in leven had gehouden. Aryn Leneer besloot vervolgens om te vluchten. Nadat Aryn Leneer was ontsnapt ontwaakte Eleena Daru. Eleena Daru liet weten dat ze van Darth Malgus hield waardoor Darth Malgus tranen in zijn ogen kreeg. Nadat Eleena Daru zijn gezicht aanraakte vermoordde Darth Malgus haar. Terwijl Darth Malgus naar haar stoffelijk overschot keek bedacht hij zich dat zij zijn grootste zwakte was.[2]

NalatenschapEdit

Na het overlijden van Eleena Daru besloot Darth Malgus om Lord Adraas, zijn grootste rivaal, te confronteren in een Lightsaber duel. Tijdens het gevecht kwam Darth Malgus tot de conclusie dat Eleena Daru zijn grootste zwakte was geweest, terwijl haar dood zijn grootste kracht is geworden. Op het moment dat Darth Malgus Eleena Daru vermoordde, bedacht Darth Malgus om haar op een waardige manier te begraven. Het is echter onbekend of Darth Malgus dit gedaan heeft.[2]

PersoonlijkheidEdit

Eleena Daru was de minnaar van de Sith Lord Darth Malgus. Eleena Daru was wellicht de enige persoon die ooit van Darth Malgus heeft gehouden. Ze vertelde dit aan Jedi Knight Aryn Leneer, een vreemdeling. Het bleek dat ze zich niet schaamde voor haar liefde richting Darth Malgus. Eleena Daru vertelde tegen Aryn Leneer dat Darth Malgus zelfs de personen pijn deed van wie hij hield. Dit betekende dat Darth Malgus haar pijn deed, wellicht op een emotionele manier dan op een fysieke manier.

De reden voor haar liefde voor Darth Malgus is onbekend maar het begon nadat Darth Malgus haar redde van de slavernij op de Core World Geonosis. Haar vorige meester op Geonosis misbruikte haar, waardoor Darth Malgus besloot om haar vorige meester te vermoorden. Het is wellicht mogelijk dat haar litteken op haar keel verantwoordelijk is door het misbruik van haar vorige meester.

Eleena Daru was de enige persoon die Darth Malgus bij zijn geboortenaam, Veradun, noemde. Darth Malgus had met haar afgesproken dat ze die naam niet in het openbaar of bij de aanwezigheid van anderen mocht noemen. Hoewel Eleena Daru dit zelden deed, noemde ze hem, bij de aanwezigheid van verschillende Sith Warriors, inclusief Lord Adraas, bij zijn geboortenaam. Hierdoor toonde Darth Malgus grote frustratie richting Eleena Daru waardoor Eleena Daru bang werd en haar fout inzag. Door haar angstige reactie bleek dat ze soms bang was voor de reactie van Darth Malgus.

Eleena Daru was erg loyaal tegenover anderen, vooral tegenover Darth Malgus. Hij vergezelde hem in verschillende gevechten tijdens de Great Galactic War. Eleena Daru was niet alleen de minnar van Darth Malgus, maar ook de persoon die Darth Malgus het meest vertrouwde. Dit liet hij merken nadat Darth Malgus haar een opdracht gaf na de Sacking of Coruscant waarvan de vredesonderhandelingen op de Core World Alderaan verstoord kon worden.

Vlak voor haar dood sprak ze Darth Malgus aan over haar gevoelens richting hem. Darth Malgus liet weten dat de gevoelens wederzijds waren en voor het eerst, wellicht voor het eerst in zijn leven, moest Darth Malgus huilen. Darth Malgus beweerde dat zijn liefde richting hem zijn grootste zwakte was waardoor hij besloot om haar te vermoorden. Hoewel Darth Malgus het eens was om haar te executeren, was hij droevig over haar dood. Darth Malgus gebruikte daarom haar dood om zijn woede te vergroten en daarmee zijn kracht te vergroten.

Achter de schermen Edit

Eleena Daru concept art

Eleena Daru van verschillende kanten.

Eleena Daru verscheen het eerst in de Deceived trailer. Ze werd voor het eerst geïdentificeerd bij haar naam op de biografie Holonet pagina van Darth Malgus op de officiële fansite. Vervolgens was ze een belangrijk persoon in de novelle Star Wars: The Old Republic: Deceived.

Verschijningen Edit

Bronnen Edit

Externe links Edit

WookieepediaFavicon Eleena Daru op de Wookieepedia

Voetnoten Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.