Wikia


Galactic Republic Icoon


Galactic Republic Icoon
Galactic Senate
Galactic Republic Icoon
Een Senator die spreekt in de Galactic Senate
Algemene informatie
Hoofdkwartier
Locaties
Overige informatie
Affiliatie

De Galactic Senate (in het Nederlands Galactische Senaat) is de wetgevende en uitvoerende tak van de Galactic Republic, dat is gevestigd op Coruscant. Haar voornaamste taak is om de eventuele geschillen tussen de sterrenstelsels, werelden en culturen te bemiddelen, om de handel tussen systemen te reguleren, te beschermen en voor de burgers in nood om verdediging te leveren tegen een bedreiging van de Galactic Republic.

Geschiedenis Edit

AchtergrondEdit

De Galactic Senate is een plaats waar de gekozen en benoemde senatoren of vertegenwoordigers uit de Galactic Republic hun grote problemen bespreken en tot beslissingen komen. De Galactische Grondwet zorgde ervoor dat de Galactic Senate met hun macht mocht heersen om de handel te reguleren, de hyperspace-routes te handhaven en de Republic Navy te handhaven. Aan het einde van de Old Sith Wars was het nog steeds een betrekkelijk zwak lichaam. Echter stroomde na de Reformatie van Ruusan een betrekkelijke hoeveelheid naar de Galactic Republic en werd lid van de Galactic Senate. Hoewel dit resulteerde tot grotere regionale betrokkenheid bij de Galactische politiek, resulteerde dit ook tot een verhoogde patstelling en corruptie.

De rol van de Galactic Senate veranderde iets door de eeuwen heen. Met ingang van de Old Sith Wars, speelde het een iets meer passieve rol ten aanzien van interne aangelegenheden. Hoewel de Galactic Senate erkend wordt als de centrale regering van de Galactic Republic, was de Galactic Senate voor velen gewoon een bemiddelaar dan een uitsprekend lichaam. Onderhandelen en dwang waren één de activiteiten die besproken werden in de Galactic Senate.

Great Galactic WarEdit

1rightarrow Bekijk het hoofdartikel over de zitting hier.
"This was perhaps the greatest genius of the Emperor's plot. He had turned the Republic against itself."
―Jedi Master Gnost-Dural[bron]

Met de komst van het Sith Empire begon de Great Galactic War. De Galactic Senate stuurde als een reactie eerst een diplomatische konvooi, maar die werd al snel vernietigd. Als een reactie hierop werd er een zitting gehouden in de Galactic Senate. Er werd vergaderd over het leger dat de Galactic Republic zou moeten beschermen. De meerderheid van de Senate stemde erin mee om de verdediging te vergroten. Dit zorgde echter dat velen werelden zich terug trokken uit de Galactic Republic omdat ze niets met de oorlog te maken wilde hebben.

Organisatie Edit

Senaat

De vergaderzaal van de Galactic Senate.

De Galactic Senate wordt geleid door een Supreme Chancellor, gekozen door een stemming van de Senate uit zijn afgevaardigden. Een Supreme Chancellor heeft weinig echte autoriteiten in de Galactic Senate, anders dan recht te pleiten voor een speciale zitting en te kunnen worden verwijderd door een motie van wantrouwen. De vice-voorzitter, ook verkozen en ontslagen door de Galactic Senate, oefende ook macht op, om een debat te openen, te sluiten en de controle binnen de zitting te houden.

De Galactic Senate is samengesteld uit meer dan 2.000 congresleden: gouverneur-afgevaardigden, vervolgens senatoren en vertegenwoordigers van die sectoren, systemen, individuele planeten, of zelfs corporaties of gilden. Sommigen worden rechtstreeks verkozen, terwijl anderen benoemd worden door een heerser van een planeet. Diplomaten, religieuze figuren, lokale politieke leiders en andere prominente mensen kan ook de Galactic Senate in komen, als onderdeel van delegaties. Senatoren waren echter de enige leden met stemrecht, met de vertegenwoordigers georganiseerd in de Galactische vertegenwoordiger Commissie, hoewel zij kunnen worden benoemd, door hun afwezigheid, als een tijdelijke vervanger.

Verschijningen Edit

Externe links Edit

YodapediaFavicon Galactic Senate op de Yodapedia
WookieepediaFavicon Galactic Senate op de Wookieepedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.