Wikia


Treaty of Coruscant
Treaty of Coruscant
Chronologische informatie
Gelijkwaardige evenementen
Conflict
Datum
Voorgesteld door
Partijen

Sith Empire[2]

Galactic Republic[2]

Belangrijke individuen

Lord Baras[1]

Termen
Termen

"…the singular defining event of recent years—the unprecedented peace agreement between the Sith Empire and the Galactic Republic, the Treaty of Coruscant."
―Jedi Master Gnost-Dural — Gnome-speakernotesLuister (bestand info)[bron]

Het Treaty of Coruscant (in het Nederlands Verdrag van Coruscant) is een vredesverdrag dat een einde bracht aan de Great Galactic War in het jaar 0 BTC. De Galactic Republic was gedwongen om het verdrag te tekenen nadat het Sith Empire de hoofdstad wereld Coruscant wist te gijzelen. Het verdrag zorgde voor een splitsing van de galaxy tussen het Sith Empire en de Galactic Republic.

In het jaar 28 BTC kwam het Sith Empire te voorschijn nadat het zich verborgen had gehouden voor de galaxy na hun nederlaag tijdens de Great Hyperspace War. Het Sith Empire wist in een korte periode grote delen van de Outer Rim gebieden te veroveren en drong langzaam door richting de Core Worlds. Na 28 jaar begon de Sith Emperor zijn geduld te verliezen en had verwacht dat hij in die periode de Galactic Republic al had verslagen. In het jaar 0 BTC bood de Dark Council van het Sith Empire vredesbesprekingen aan. De Galactic Senate stemde hierin mee waarna er vervolgens onderhandeld werd over vrede op de Core World Alderaan. Wat de Galactic Republic niet wist was dat de vredesbesprekingen op Alderaan slechts een afleidings manuvre waren van het Sith Empire's ware plan.

Tijdens de vredesonderhandelingen op Alderaan wist een kleine invasiemacht zich in de Jedi Temple te bevinden, onder leiding van de Sith Lord Darth Malgus. Nadat Darth Malgus en zijn invasiemacht de Jedi Temple wisten te ontruimen en de beveiliging in de Jedi Temple uit wisten te zetten, betradt een invasie vloot uit hyperspace en viel Coruscant aan. Verschillende Sith battlecruisers en Sith interceptors bombardeerde de stad waardoor er veel slachtoffers vielen. De verdediging van Coruscant werd verslagen, de Jedi Temple werd vernietigd tijdens de bombardementen en de wereld werd in gijzeling gehouden.

Wanneer Coruscant was onderworpen aan het Sith Empire veranderde het Sith Empire haar eisen tijdens de onderhandelingen op Alderaan. De afgezanten van de Galactic Republic hadden geen keuze dan in te stemmen met de termen van het Sith Empire en tekenden uiteindelijk het verdrag. Het verdrag hield in dat de Galactic Republic de overwinning van de Great Galactic War erkende aan het Sith Empire en dat de galaxy verdeeld werd in twee helften. Hierdoor werden veel inwoners en soldaten gedwongen om hun werelden te verlaten. De Jedi Order overzag de terugtrekking van het leger, aangezien het de bedoeling was om de vrede tussen het Sith Empire en de Galactic Republic te behouden. Na het ondertekenen van het Treaty of Coruscant kon de vrede echter niet behoud worden en ontstond de Cold War. Hoewel de Cold War slechts kleine conflicten waren tussen de twee allegiances, niets vergelijkbaar met de Great Galactic War.

Na het tekenen van het Treaty of Corusant werd er hevig geprotesteerd over de hoge eisen die het Sith Empire stelde. Deze opositie zorgde voor veel ophef in de Galactic Republic. De Core World Alderaan trok zich hierna terug uit de Galactic Republic en werd een onafhankelijke wereld. Ook adopteerde de Galactic Senate een nieuwe datering dat begin met het evenement van het tekenen van het Treaty of Coruscant.

TermenEdit

"These are Imperial Commandos. Your actions are in violation of the treaty..."
―SP-99 na Satele Shan, na haar aanval op Imperial troops[bron]
Galaxy verdeelt in twee helfden

De verdeling van de Galaxy.

Het Treaty of Coruscant zorgde officieel voor een einde van de Great Galactic War, de 28 jarige oorlog tussen het Sith Empire en de Galactic Republic, de twee grootste supermachten van de galaxy.[2] Door het Treaty of Coruscant werd de Galactic Republic gedwongen om mee te gaan in de eisen om de vrede te behouden.[3] Het verdrag zorgde ervoor dat de galaxy verdeeld werd in twee gelijke helften. Door deze verdeling was de Galactic Repblic gedwongen om zich terug te trekken in verschillende gedeeltes van de galaxy. De werelden die werden overhandigd aan het gebied van het Sith Empire werden gedwongen om hun lidmaatschap van de Galactic Republic op te zeggen en zich terug te trekken uit de Galactic Senate.[2] Door deze overeenkomst werd het leger van de Galactic Republic gedwongen om zich terug te trekken. Verschillende leden van de Jedi Order overzagen deze terugtrekking. Echter weigerden verschillende militairen om zich terug te trekken wat een overtreding van het verdrag was.[3]

Terug trekking van de Republic

De terugtrekking van de Galactic Republic.

Galactic Republic schepen zijn gedwongen om zich te rapporteren als ze het gebied van het Sith Empire naderen of op een wereld willen landen. Vervolgens werden verschillende personeelsleden gekoppeld aan een protocol droid dat alle acties van die persoon rapporteert aan de autoriteiten van het Sith Empire.[3] Het Treaty of Coruscant zorgde voor veel nadelen voor de Galactic Republic. Het enige voordeel dat de Galactic Republic eraan overhield was dat bezetting van Coruscant ophield en de Imperial Navy Coruscant verliet nadat het verdrag was ondertekend.[2] Hoewel de afgezante van de Galactic Republic tijdens de vredesonderhandelingen het verdrag hadden goedgekeurd, met het advies van Jedi Grand Master Zym, konden de overeenkomsten alleen worden onderworpen door een stemming van de Galactic Senate.[3]

GeschiedenisEdit

De terugkeer van het Sith EmpireEdit

"This…is only the beginning."
"Yes. After a thousand years, Korriban is ours again. Welcome home."
Sith Pureblood Master en Darth Malgus[bron]
Imperial Navy arriveert bij Korriban

Het Sith Empire veroverd Korriban.

In het jaar 28 BTC keerde het Sith Empire terug naar de galaxy in een poging om wraak te nemen op hun nederlaag in de Great Gyperpsace War. Beginnend met de Fall of Korriban[4] ontstond de Great Galactic War, een galaxy-wijde oorlog tussen het Sith Empire en de Galactic Republic. Met hun terugkomst wist het Sith Empire een groot gedeelte van de galaxy weten te verassen aangezien men dacht dat de Sith waren uitgeroeid tijdens de Great Hyperspace War. In een korte periode wist het Sith Empire grote gebieden in de Outer Rim gebieden van de galaxy te veroveren. Velen werelden vielen of werden lid van het Sith Empire. De Galactic Republic kon geen of weinig weerstand bieden tegen de Imperial Navy aangezien ze niet voorbereid waren op een oorlog.[5] Echter in de loop van de oorlog begon dit te veranderen en wist de Galactic Republic verschillende overwinningen te boeken tegen het Sith Empire.[6]

Darth Malgus betreed de tempel

De Sith infiltreren de Jedi Temple op Coruscant.

In de oorlog wist het Sith Empire de Outer Rim gebieden te beveiligen met de overname van het Seswenne sector en begon vervolgens langzaam door te zetten richting de Core Worlds. Echter, na de dubbele nederlaag tijdens de Battle of Botawui, was het Sith Empire gedwongen om zich terug te trekken richting de Mid Rim en over te gaan op de verdediging.[7] De overwinningen van de Galactic Republic duurde echter niet lang wanneer de Sith Emperor, de Dark Lord of the Sith en leider van het Sith Empire, overging op een andere strategie.[8] De Sith Emperor begon met het creëren van bondgenootschappen. Hij bedacht een plan om de Mandalorians in zijn invloedsfeer te krijgen. Met hulp van de Imperial Intellegence wisten ze een Mandalorian krijger in hun invloedsfeer te krijgen. De Mandalorian wist met sabotage en chantage de nieuwe Mandalore te worden en werd Mandalore the Lesser. Door zijn nieuwe functie als Mandalore wist hij de Mandalorians te verenigen en met opdracht van de Sith Emperor organiseerde hij een blokkade in de Hydian Way. Door deze blokkade werd een grote handelsroute geblokkeerd voor de Core Worlds. Hierdoor ontstond er armoede en hongersnood in de Core Worlds van de Galactic Republic.[9] De blokkade werd echter na een bepaalde periode opgeheven waardoor de Sith Emperor zijn geduld begon te verliezen. De Sith Emperor had verwacht dat hij in de afgaande periode al lang de Galactic Republic had verslagen.[10] Hierdoor werd er een geheim plan bedacht om de Galactic Republic te onderwerpen. Het plan was om de hoofdstad van de Galactic Republic Coruscant aan te vallen met een snelle en effectieve verrassingsaanval.[2]

De vredesonderhandelingen op Alderaan en de Sacking of CorusantEdit

1rightarrow Bekijk het hoofdartikel: Peace Conference on Alderaan & Sacking of Coruscant
"I just can't shake the sense that there's something more to these peace talks than the Jedi Council is aware of…"
Jedi Satele Shan[bron]
Alderaan Peace Conference

Alderaan Peace Confeence.

In het jaar 0 BTC verraste de Dark Council de Galactic Republic door een aanbod te geven om te onderhandelen over vrede tussen de twee allegiances. Het Sith Empire toonde voor het eerst interesse te hebben in een einde aan de oorlog op een manier van vrede. De Dark Coincul stelde voor dat beide overheden afgezanten stuurde om te onderhandelen over de vrede op de Core World Alderaan. Hoeweel veel inwoners van de Galactic Republic twijfelde over de bedoelingen van het Sith Empire, besloot de Galactic Senate om afgezante te sturen naar Alderaan en mee te gaan met onderhandelingen.[2] Senator Paran Am-Ris werd aangewezen als vertegenwoordiger van de Galactic Republic. Hij werd geescorteerd door verschillende leden van de Jedi Order met als adviseurs Jedi Master Dar'Nala en Satele Shan. Het Sith Empire stuurde Lord Baras om te onderhandelen wegens het Sith Empire.[1]

Jedi Tempel valt onder het beleg van de Sith vloot

Coruscant wordt gebombardeerd door het Sith Empire.

Terwijl de vredesonderhandelingen op Alderaan aan de gang waren, plande het Sith Empire een geheime verassingsaanval op de hoofdstad Core World Coruscant. Terwijl Sith Lord Darth Angral met de Imperial Navy op groen licht wachtte, infiltreerde Sith Lord Darth Malgus de Jedi Temple om de verdediging van Coruscant te omzeilen. Met succes wist Darth Malgus de Jedi Temple te infiltreren en vermoordde iedereen die binnen was. Wanneer de verdediging was omzeild, contacteerde ze Darth Baras' vloot die vervolgens zijn aanval begon. De invasiemacht bombardeerde hevig de stad en de Jedi Temple werd vernietigd tijdens de bombardementen. Een van de primaire doelen was om de Galactic Senate te gijzelen. Met succes wist Darth Angral met zijn invasiemacht de Galactic Senate binnen te komen en gijzelde de aanwezige Senatoren. Al snel bleek dat de verdediging van Coruscant geen partij was voor de Imperial Navy van Darth Angral en had Coruscant geen andere keuze dan overgaan tot overgave.[11] Vervolgens stuurde Darth Angral een hologram bericht naar Lord Baras waarbij hij de Supreme Chancellor vermoordde voor de ogen van Senator Paran Am-Ris, Jedi Master Dar'Nala en Satele Shan.[1]

Wanneer zij de beelden bekeken veranderde de houding van de vredesonderhandelingen aangezien het Sith Empire overging op eisen. Nadat de Galactic Republic's afgezanten advies kregen van Grand Master Zym, besloten ze om in te gaan op de eisen van het Sith Empire en tekenden ze het Treaty of Coruscant. Senator Paran Am-Ris tekende het verdrag waarmee de Galactic Republic erin mee stemde om de eisen van het Sith Empire te accepteren.[1]

Na het tekenen van het vedrdragEdit

Gevolgd op het tekenen van het Treaty of Coruscant, zorgde het verdrag ervoor dat het open conflict tussen het Sith Empire en de Galactic Republic ophield en er vrede ontstond tussen de twee allegiances. Ook verliet de Imperial Navy Coruscant na hun bezetting. Als gevolg van de moord op de Supreme Chancellor werd Senator Paran Am-Ris aangewezen als vervangend Supreme Chancellor tot de Galactic Senate een nieuwe aanwees. Het leger van de Galactic Republic werd gedwongen om zich terug te trekken terwijl de Jedi de terugtrekking overzag.[2]

Een breekbare vredeEdit

"Thus began the unprecedented stalemate. The Jedi reconnecting with their roots, the Republic nursing its wounds, the Sith consolidating their power in a galaxy divided between darkness and light."
Jedi Master Gnost-Dural — Gnome-speakernotesLuister (bestand info)[bron]
Terug trekking van de Republic

Republic trekken terug.

Door het Treaty van Coruscant te tekenen, maakte het Empire en de Republic een einde aan het open conflict tussen de twee partijen. De beheersing over Coruscant werd terug gegeven aan de republic, die nu geleidt werd door Am-Ris als vervangende Supreme Chancellor. De militaire krachten van de Republic werden terug geroepen van het veld over de hele galaxy, terwijl de Jedi de terug trekking overzag. Twee Jedi's namen de taak op zich waar Dar'Nala en Satele Shan, die werden gecontroleerd door de Imperial protocol droid SP-99[3] Dar'Nala was grof tegen het verdrag en begon bijna de oorlog door de Republic te manipuleren om Lord Baras te vermoorden voor het creëren van het verdrag.

Verschijningen Edit

Externe links Edit

WookieepediaFavicon Treaty of Coruscant op de Wookieepedia

Voetnoten Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.